Transparencia

4. AXUDAS, SUBVENCIÓNS E PREMIOS CONCEDIDOS_AYUDAS, SUBVENCIONES Y PREMIOS CONCEDIDOS/ANO 2017/PREMIOS CONCURSO KARAOKE DE NADAL